Dr. Katarina Graffman

vad människor egentligen gör

2015_Ryan

Katarina Graffman

Människor säger inte vad de tänker, vet inte vad de känner och gör inte som de säger. Kunskapen om hur människor beter sig och kommunicerar är min passion.

Jag är doktor i antropologi och specialiserad på konsumtionsbeteenden och har i två decennier hjälpt företag och organisationer att orientera sig i samtiden och förstå varför människor agerar som de gör - som väldigt ofta inte alls är som man tror.

Mitt specialfokus är hur samhällsförändringar och teknik inverkar på människors vardagliga liv. Jag studerar hur människor i grupp agerar vilket ger dig verktyg att förstå och påverka gruppers beteenden och beslut. Bland kunderna finns IKEA, Skanska, Fotografiska, Västtrafik, Bonnier, BBC, Sveriges Radio och Television, Jernkontoret, Libero, Sustainable Innovation.

Det du inte vet

För att förstå människors beteenden så kan du inte nöja dig med att tro på vad människor säger - du måste studera vad de gör.

Genom djupare insikt om samtiden och dess förändringar kan man få en mer grundläggande förståelse för människors verkliga (och inte påstådda) beteenden. Först då går det att hitta de vita ytor där behov bevisligen finns, men som ingen aktör lyckats ockupera med sina produkter, tjänster eller sin kommunikation.

Föreläsningar

Hur människor egentligen beter sig och varför, det är vad jag föreläser om! Jag har de senaste 25 åren kontinuerligt studerat dagens samhälle och dess olika yttringar. Mina främsta fokusområden är konsumtion och konsumtionskultur, hållbarhet, unga och mediebeteenden, framtidens attraktiva organisationskulturer, att kompetensförsörja inför framtiden samt vad det innebär att "sätta människan i centrum".

Kontakta mig om du är intresserad av att boka en föreläsning eller höra mer om mina teman!

Katarina-Graffman_1

Anlita mig

Med antropologisk expertis kan du få hjälp att följa, kartlägga och även förutse mänskligt beteende. Inculture genomför etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, beteendetrender och kulturell varumärkesutveckling.

Vad behöver du hjälp med, strategisk rådgivning, föreläsning, etnografisk studie eller workshopen People Visit?

Saker som jag jobbar med

TV, böcker, podcast