Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

Idag startar kursen Etnografiska metoder i en digitaliserad värld (7,5 HP). Det är en kurs som ges gemensamt på Institutionen för kulturantropologi på Uppsala Universitet och Socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet. Kursen är helt ny och det är jag och Lotta Björklund Larsen som skapat kursen.

 

Målet med kursen är följande:

1. En introduktion till vad etnografi innebär i praktiken och vad det innebär att studera och förstå människor som sociala varelser.

2. Hur ska vi studera människor i relation till digital teknik/digitalisering?

3. Vad gör människor som arbetar etnografiskt med digitalisering?

4. Planera, genomföra och dokumentera en etnografisk studie av människor i relation till digital teknik. Denna studie blir utgångspunkt för examination.

 

Om du är intresserad av kursen kan du kolla kursens hemsida HÄR. Förhoppningsvis kommer den att ges flera gånger på universitetet. Kursen kan även företagsanpassas!

Digital etnografi