Varför behövs antropologer?

Jag fick äran att på uppdrag av Sveriges Antropologförbund (SANT) skriva en text som på ett lättillgängligt sätt beskriver vad antropologisk kompetens innebär. Läs den om du vill veta varför du behöver en antropolog!

Vill du förstå hur människor faktiskt beter sig och tänker? Då ska du anlita en antropolog!

I en samtid där världen förändras allt snabbare, mängden information exploderar och samhället står inför ett flertal stora globala utmaningar, ökar också behovet av att förstå människor och människors agerande. På djupet, på bredden, mer genomgripande.

Den antropologiska kompetensen med sitt fokus på helhetstänkande, sammanhang och inifrånperspektiv ger företag, myndigheter och andra organisationer robust kunskap om samtiden och om hur människor faktiskt beter sig, snarare än vad de tror och säger sig göra.

Antropologen kan upptäcka nya samband i en värld som kan verka utforskad och välkänd, men där företeelser som digitalisering, klimatförändringar eller sjukdomar ställer krav på nya insikter. Utrustad med etnografi som metod ser antropologen bortom det uppenbara, hittar oväntade perspektiv och ger långsiktigt hållbar kunskap om hur människor förstår, uppfattar och hanterar sin tillvaro.

Länk till hela texten HÄR!

Varför behövs antropologer?