Utmaningen kompetensförsörjning

Branscher av olika slag brottas med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, inte minst när det kommer till att attrahera den nya arbetsgenerationen. Det kan handla om att lyckas rekrytera talangerna, likväl som att rekrytera dem som ska göra de mer monotona arbetsuppgifterna, eller att få dem man lyckats rekrytera att stanna kvar en viss tid och inte fladdra vidare till nästa jobb. ”Hur ska vi kunna lyckas om ingen vill jobba här” eller ”framtidssäkra verksamheten” som vissa tycks kalla det.

I forskningsprojektet KOMPET finansierat av Vinnova försöker vi att förstå frågan på djupet och långsiktigt förändra såväl handlings- som tankemönster kring kompetensförsörjning i metallindustrin. Forskargruppen är flervetenskaplig och representerar nationalekonomi, företagsekonomi, pedagogik och kulturantropologi.

Kunskapen från projektet kan generera insikter till flera branscher. Jag fick möjligheten att föreläsa på den internationella konferensen ICOLD för att prata om just den här frågan. Här kan du läsa en summerade artikel publicerad i Energiforsk.

kompetensförsörjning