UR Samtiden: Klimatkrisen med nya ögon

UR Samtiden har producerat ”Klimatkrisen med nya ögon”. Här intervjuas jag av Sigtunastiftelsen direktor Alf Linderman, antropologen Mikael Kurkiala och ekologen Pella Thiel intervjuas av Malin Östman från CEMUS, samt ett panelsamtal med oss tre tillsammans. De existentiella utmaningar vi möter tvingar oss att reflektera över våra egna livsval. Finns det lärdomar att dra? Arrangör: Sigtunastiftelsen på initiativ från CEMUS, centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Länk till alla program här!

Klimatkrisen med nya ögon