Ungas digitala liv – Internetstiftelsen

Blev intervjuad av Internetstiftelsen apropå deras studie Svenskarna och internet:

”Katarina Graffman är antropolog och affilierad forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala. Hon har studerat ungas medieanvändande i flera år och hon ser en tydlig förändring i hur unga använder sociala medier och tar till sig information idag.

– Unga ser och känner snarare än läser och tänker. Det är något som blir tydligare i takt med att allt mer innehåll blir rörligt. De lär sig på andra sätt än genom att läsa text, till exempel via Youtube, säger Katarina Graffman.”

Läs hela artikeln här!

Internetstiftelsen