Trender 2021 Resumé

Blev intervjuad i tidningen Resumé om vad jag tror om konsumtionen den närmaste framtiden:

Katarina Graffman – antropolog och debattör – väntar också nyfiket på hur handeln kommer avsluta året.

– I år kanske vi inte kan fira jul med familjen, men innebär det att vi köper färre paket för att vi inte träffar dem eller köper vi fler för att trösta oss? Tillsammans med professorn i reklam och pr, Jacob Östberg, har hon skrivit flera böcker om vår konsumtion. En av deras bärande idéer är att vi konsumerar för att känna tillhörighet med gruppen. Det handlar om identitet, inte rationella val och därför menar de att kampanjer som uppmanar till att bli hållbar sällan fungerar.

Hon menar att människor inte ändrar sina konsumtionsmönster hur som helst. Men att det just nu kan finnas utrymme att styra om mot en mer hållbar konsumtion.

– Klimatfrågor och hållbarhet har kommit att bli ett allt vanligare samtalsämne de senaste 2–3 åren. Pandemin har gett skjuts till det samtalet på två sätt, dels har många inspirerats av att se hur koldioxidutsläppen har minskat och himlen blivit klar över asiatiska städer, dels har vi sett hur människor faktiskt snabbt kan förändra beteenden när vi måste.

– Det har gett en eftertanke, saker kan hända snabbt om vi gör kraftiga förändringar.

Hon är övertygad om att det finns människor som är beredda på att ändra sina beteenden, även om en majoritet vill fortsätta som förut, under förutsättningarna att de får guidning av varumärken.

– Om företag verkligen är intresserade av förändring, inte bara vill framhålla hur bra de är, finns det möjligheter att hjälpa människor att ändra sina beteenden. Den möjligheten finns nu, men Katarina Graffman är bekymrad. Till skillnad mot i våras är stämningen i dag mer ångestdriven och dyster. I november 2020 märks ingen ljusning.

– Och problemet är att företagen måste få hjulen att snurra igen. Det kan vara svårt även för den mest medvetna konsumenten att stå emot lockropen från marknaden som manar oss att resa och konsumera mera.

Trender 2021