Sveriges Radio: Kjells Agenda

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling kan lätt få en att känna sig liten och otillräcklig. I radioprogrammet Kjells Agenda 2030 utgår Kjell Eriksson ifrån Agenda 2030 men sätter upp egna mål som ska kännas görbara omedelbart. Avsnitt två handlar om mål nummer 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”. Jag och Kjell snackar bland annat om: Har vi löst klimatproblemen om vi slutar shoppa? Är skam den bästa metoden ör att skapa förändring i människors vanor och beteenden och kan jag som individ verkligen påverka någonting? Länk här till programmet!

Kjells Agenda 2030