Sociala medier ett föråldrat begrepp

Igår deltog jag i en panel på Internetdagarna 2016, se artikel Svenska Dagbladet. Tillsammans med Joakim Jardenberg, Irena Pozar, Pamela Davidsson samt moderator Emanuel Karlsten diskuterade vi rapporten ”Svenskarna och internet 2016”. Det är ju alltid så med statistik, det finns många frågetecken. Hur definieras till exempel internet, sociala medier, att vara aktiv, tid och så vidare. Utifrån mina studier som jag bedrivit de senaste femton åren är det tydligt att begreppet ”sociala medier” är föråldrat; varje social medieplats måste förstås utifrån dess specifika kontext och funktion. Och ju mer inkorporerat ”internet” blir i det vardagliga livet och i skapandet av den egna identiteten desto mer komplext att MÄTA. Det mesta av statistiken i rapporten har inget värde för mig, visst ser vi vissa tendenser, som att Facebook minskar i populäritet bland yngre, men det visste vi redan. Frågan är inte siffror, internet eller inte internet. Frågan är vad vi egentligen gör.

Hela sessionen finns att titta på här för den som är intresserad!