Ska man verkligen arbeta var man vill?

Aktivitetsbaserade arbetsplatser  handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dess uppgifter genomförs. Aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Arbete har ju den senaste tiden förändrats i takt med en ökad möjlighet att inte definiera arbete i relation till en bestämd plats, eller tid om man så vill. Detta har skett främst med hjälp av informationsteknologi. Idag handlar arbete för många människor om arbetsform snarare än plats.
Men det finns väldigt många föreställningar, ja till och med fördomar, om den här typen av arbetsplatser. ”Det är så stressigt”, ”det handlar bara som att minska ytan”, ”hur kan jag kontrollera mina medarbetare”, ”får jag inte ha en bild på mina barn på skrivbordet längre” och så vidare. Det blir tydligt hur väl etablerad synen på arbete är; synonymt med en fast plats åtta timmar om dagen.
Företagskultur är komplicerad kultur satt i ständig förändring, beroende på vilken managementidé som är ”het” för stunden. Vikten av att noggrant och på djupet studera företagskulturen kan inte nog poängteras, det är människor vi pratar om. Därför fortsätter min studie av detta inom ramen för ett forskningsprojekt på Handelshögskolan. För att kunna förändra arbetsplatsen måste hela kulturen genomsyras, det handlar om förändring på djupet. Det räcker inte att skaffa ett gäng pilatesbollar till konferensrummet.
IMG_5226