Rundabordssamtal om tillämpad antropologi

Jag modererade ett mycket intressant samtal på Sveriges Antropologförbunds konferens i Göteborg:

 

Hur kan antropologin konkurrera i sifferväldets tyranni?

Rundabordsdiskussion om antropologiskt arbete utanför akademin

 

Runt om i Sverige finns anställda på företag, myndigheter och andra organisationer som dagligen använder sina antropologiska kunskaper till allt från att lösa stora samhällsfrågor till att ge bättre vård, mer effektiv service, optimera tjänster eller produkter. Många vittnar om att det finns ett enormt behov av den typen av kunskap som antropologi kan bidra med, och att deras utbildning – vare sig det gäller en kandidatexamen eller en forskarutbildning – har gett dem ovärderliga insikter, perspektiv och metoder. Samtidigt är det alltför få som har kännedom om vad antropologi är och även om kännedom finns så passar antropologin ofta inte in i en värld som domineras av ekonomernas och ingenjörernas sifferstrukturer. Vad kan vi göra för att förändra detta?

 

Lyssna till ett spännande samtal mellan antropologer med erfarenhet från vitt skilda sektorer och arbetsformer, inklusive konsultuppdrag och anställningar inom affärsvärlden, offentlig förvaltning och ideella organisationer.

 

Moderator: Katarina Graffman

Medverkande: Steffen Jöhncke, Lotta Björklund Larsen, Haris Agic, Nicholas Waller och Mathias Erikson

Panelen