Porträtt i Villaägaren 05/2019

Pratar om framtidens boende i tidningen Villaägaren. En lång artikel, här ett utdrag:

Katarina Graffman anser att humanister borde ha lika stort inflytande som ekonomer och ingenjörer, det gäller de flesta branscher men kanske allra viktigast när det handlar om vårt boende. Många beslut fattas utan verklig kunskap om de människor som ska leva i de där bostäderna som byggs.

– Vi måste sätta människan i centrum på riktigt när vi planerar bostäder, säger Katarina Graffman och berättar hur hennes undersökningar om vad vi shoppar, hur vi vill bo, vad vi sätter värde på i livet, går till.

– I mina projekt handlar det om att spendera tid tillsammans med människor, i deras hem, på deras jobb och olika aktiviteter de gör. Som antropolog studerar man det människor gör snarare än vad de säger att de gör. Det ger insikter på ett helt annat djup än om man bara ställer frågor i en enkät.

Villaägaren