Om FRAMTIDEN i Idébyrån SVT

HUR FAN SKA DET GÅ?

Ja det är frågan som ställs i senaste avsnittet av Idébyrån. Det handlar om framtiden. Många är dystopierna när vi blickar framåt, hur påverkas vi människor av dessa mörka framtidsutsikter?

Jag trycker återigen på behovet av att bredda kompetensen inom politiken och i företagen. Inkludera kunskap om människan som de humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskaperna besitter och inse att mätbarhet inte är svaret på den komplexitet vi står inför.

Jag, filosofen Karim Jebari och professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson är gäster i studion.

Bland annat resonerar vi kring följande frågor:

Vilka är de största hoten mot mänskligheten?

Går det att förutspå framtiden?

Vad är det som gör det så svårt att lista ut vad som kommer hända i framtiden?

Vi är första generationen som inte tror att barnen kommer att få det bättre, hur påverkar det oss att leva i det här mörkret?

Kommer tekniken att hjälpa oss eller stjälpa oss?

Är det viktigt att vi är optimistiska?

Vad kommer att rädda oss?

 

LÄNK till programmet här!

Graffman