”Nämn inte att du är antropolog”

När jag skulle starta mitt företag var det en professor i antropologi som talade om för mig att ”nämn inte att du är antropolog, det blir antagligen lättare för dig att lyckas om du säger att du är expert på mediebeteende eller konsumtionsbeteende”. När jag frågade henne varför hon tyckte så svarade hon att ”där ute”, det vill säga världen utanför akademin, var förståelsen för begreppet kultur relativt svag och upplevdes troligen som flummigt.

Vad hon sa var utmanade; menade hon verkligen att antropologi skulle upplevas mer frånstötande än inbjudande ”där ute”? På grund av hennes ”råd” blev det självklart för mig att först och främst säga att jag är antropolog och att mitt företag är ett antropologiskt konsultföretag som förespråkar antropologisk metod och teori. Nu, tio år senare, har det visat sig att det ju gick ganska bra 🙂

antropolog