Moderator på Bokmässan 2021

Fick äran att i år igen moderera Utbildningsradions tre seminarier på Bokmässan i Göteborg. Alla tre kommer så småningom att finnas på UR Play. Seminarierna inom programspåret demokrati:

 

Hur många åsikter tål demokratin 

På sociala medier är tongångarna emellanåt hårda när åsikter framförs och bemöts. Yttrandefriheten i Sverige och flera västerländska demokratier är vidsträckt men var går gränsen för vad man får uttrycka? Och varför upplever en del att de inte blir lyssnade på? Hur värnar vi ett öppet demokratiskt samtal där alla röster får komma till uttryck utan att vissa grupper hängs ut och förtalas? Vad har medier för ansvar för att hålla debatten öppen och fri?

Medverkande:  Caspar Opitz, medieombudsmannen, Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Brit Stakston, mediestrateg och författare (btw, alla har medverkat i Graffman Nordström podcast!)

 

Techjättarna – både hot och tillskott till åsiktsbildningen

Digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier har öppnat upp för att ett större antal röster kan komma till tals. Aldrig har det varit enklare att ta del av och sprida information – något som de flesta upplever som positivt. Men det har också lett till en hårdare samtalston, till spridandet av såväl hat och hot mot enskilda personer och organisationer liksom rykten, desinformation och olagligt innehåll. Vilket ansvar bör de stora plattformarna som Facebook och Google ta vad gäller innehållet som sprids på de olika plattformarna? Borde de ta samma ansvar som mediebolagen? Och hur skulle det i så fall påverka det demokratiska samtalet?

Medverkande: Petra Wikström, director of public policy, Schibsted, Alexander Norén, tech-korrespondent SVT, Sofia Wadensjö Karén, vd UR

 

När rykten och osanningar haglar – hur står vi emot?

Aldrig har det varit enklare att ta del av och sprida information – något som de flesta upplever som positivt. Men när nyheter, åsikter och rykten finns i ett ständigt flöde, bara ett klick bort, kan det ibland vara svårt att veta vad som är sant och vem man kan lita på. Hur känner man igen ett rykte och hur vet man att den som sprider information har ett ärligt uppsåt? Hur påverkas det demokratiska samtalet av ryktesspridning? Och hur kan samhället och den enskilda individen rusta sig för att stå emot desinformation?

Medverkande: Mattias Beijmo, författare & föreläsare, Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Irene Christensson, Kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Hemsidan