Middagsrapporten

Många studier visar på att familjer som kontinuer­ligt äter tillsammans, också har starkare relationer. Middagen är kanske den enda stunden i vardagen då familjen sitter ner tillsammans och pratar med varan­dra. Det händer helt enkelt positiva saker med oss när vi är tillsammans. I en undersökning om middagens betydelse för den moderna samtidsfamiljen blir jag intervjuad för att komplettera enkätsvaren. Läs hela rapporten här. Men som vanligt konstaterar jag att man måste gräva djupare än att ta det som sägs i en enkät för sanningen:

”Det är alltid så att människor i kvantitativa studier gärna uttrycker hur de ”önskar” att livet var. Från våra studier i svenska hem visar det sig ofta att intentionen är att alla ska äta tillsammans men väldigt ofta blir det inte så i realiteten. Livet kommer emellan, som jag brukar säga. I en studie vi gjorde visade det sig att det sällan är tid eller tillagning av mat som är något problem, snarare att planeringen störs av oförutsedda saker som förseningar eller oannonserade aktiviteter.

Dessa resultat visar skillnaden mellan drömmen om den lyckliga familjen och verkligheten. Livet ser inte ut så längre, för väldigt många, det vill säga att sitta tillsam­ mans och äta klockan sex på kvällen. Ofta jobbar föräld­ rarna och barnen har massa aktiviteter, föräldrarna ska förverkliga sig själva och samtidigt sköta hem och barn. Det är en ekvation som inte går ihop, man socialiserar nog inte i den grad man säger. Men man drömmer om den gemensamma måltiden, säger Katarina Graffman.”

Middagsrapporten