Konsumtion och lågkonjunktur Svenska Dagbladet

Hur konsumerar vi när det är lågkonjunktur? Blev intervjuad i Svenska Dagbladet:

Katarina Graffman berättar hur konsumenter, i en kris, ofta använder sig av olika strategier. Det kan handla om att byta dyra konsumtionsvaror mot billigare, eller pausa vissa inköp tills konjunkturen vänder upp.

Direkt efter en kris, som pandemin, kan man se det forskarna kallar ”revenge shopping and travelling”, det vill säga att man tar igen för allt man inte kunnat shoppa eller resa under en period.

– Vi anpassar oss efter stunden, men faller snabbt in i ”vanliga” beteenden när det blir normalt.

Katarina Graffman påpekar att man bör vara försiktig med att tro att vi förändrar oss särskilt mycket av kriser och krisbeteenden. Krisen kan dock så ett frö till varaktig förändring. Hennes förhoppning är att fler blir medvetna om att allt inte snurrar uppåt hela tiden och kan vara förberedda när oväntade saker inträffar.

– Man överdriver gärna det som sker mitt i en kris men faller sedan tillbaka till hur det var innan. Men någon procent av befolkningen får man med sig i ett nytt tänk. Efter pandemin fortsatte till exempel en del att ta tåget i stället för flyget. Kanske börjar några fler lägga upp ett sparkapital efter nuvarande kris.

LÄNK TILL ARTIKEL HÄR!

SvD