Konsumtion i BLT

Klimatresan, en artikelserie i Blekinge Läns Tidning, behandlar olika aspekter av människa och klimat. Del 8 i artikelserien handlar om konsumtion. Journalisten berättade att deras klimatartiklar väckt ilska hos många läsare som hävdar att ”samhället skulle vara tillbaka på ulandsnivå utan konsumtion”. Då svarar jag att vi har vant oss vid ett visst välstånd och har svårt att föreställa oss hur livet skulle bli om vi var tvungna att sluta, eller i alla fall drastiskt minska vår konsumtion, vårt sätt att resa, förändra vad vi äter osv osv. Det vi inte kan föreställa oss gör oss rädda och negativa. Här är det så viktigt att börja måla upp bilder av vad för liv vi skulle kunna leva om vi är tvungna att förändra våra beteenden som inte är smarta för klimatet. Vi behöver se bilden av en annan sorts välstånd; inte triggas av våra fantasier om en sorts återgång till den mörka medeltiden. I den här bilden skulle man till exempel kunna se fördelarna med flytande ekonomi, så kallad accessekonomi (hyra istället för att äga saker), och upplevelseekonomi, det finns mycket forskning som visar att människan känner större mening och lycka av att uppleva saker tillsammans med nära och kära än att äga.

Blekinge Läns Tidning