Klotet i Sveriges Radio

Idag var jag med i radioprogrammet Klotet i P1 som handlade om varför vår längtan efter nya kläder har blivit så stor och vad det får för konsekvenser för miljö och klimat. Kläder är det främsta uttrycket för vilka vi är, eller vilka vi vill vara, och ett ypperligt exempel på hur begärslogiken i konsumtionskulturen fungerar. Vi är så präglade av denna logik så många människor känner att livet blir meningslöst om de inte känner begär efter något, om inte annat något nytt och fräscht att sätta på sig. Och hur kan man då sluta köpa så mycket kläder? Det grundläggande steget handlar om att förstå konsumtionskulturens spelregler för att också kunna förstå och förhålla sig till begäret. Länk till programmet.

FullSizeRender-2