Intervju i magasinet INVSTR

I fondbolaget Aktie-Ansvars magasin INVSTR (nummer 1, 2019) intervjuas jag om konsumtion och konsumtionskultur. Sista frågan i intervjun:

I VILKEN GRAD TROR DU ATT KLIMATHOTET BLIR EN UTLÖSANDE FAKTOR NÄR DET GÄLLER ATT RUBBA VÅRA INROTADE KONSUMTIONSMÖNSTER?

–Det här är ju en känslig fråga då det finns så otroligt många teknikoptimister, dvs de som tror att vi genom utvecklad teknik och fortsatt konsumtion – om än »grön« sådan – kan köpa oss ur krisen. Det är en syn präglad av den positivt–tänkande–kultur vi har i västvärlden idag; man ser »möjligheter« där man egentligen borde se hot. En evig tillväxt är en omöjlighet sett ur ett globalt perspektiv. Det är inte rimligt att tro att vi ska kunna fortsätta som vi levt hittills (framför allt baserad på de senaste 200 årens oljeutvinning, dvs extremt energirik energi) bara vi omvandlar till en »grön ekonomi«. Dystopiskt tänker jag att det troligen kommer att behövas en rejäl katastrof eller ett påtagligt hot om katastrof för att få samhällen att ställa om. Inför en katastrof kan människor mobilisera och börja agera osjälviskt för ett gemensamt mål.

Aktieansvar 1

Aktieansvar 2