Hur beter sig Generation Digital?

Intresset för de yngre generationerna glöder. Vilka är de, hur beter de sig, vilka medier använder de och varför, vad är viktigt, hur ser de på framtiden… Frågor som dessa och många fler får jag ständigt höra.

 

Den kunskap som de flesta företag som vill eller behöver veta mer om de yngre redan besitter svarar bland annat på frågor om vilka medier unga konsumerar och hur bakgrundsfaktorer som ekonomi och social tillhörighet påverkar. Den kunskap som saknas handlar om ungdomars intressen, drivkrafter, omedvetna beteenden relaterat till medier. Genom att förstå ungdomar i ett vidare sammanhang, det vill säga i den vardagsmiljö de lever i, blir det också möjligt att säga något om framtida beteenden.

 

Just när det gäller unga och mediebeteenden kan den intresserade läsa här, Dagens Media, eller lyssna på #114 av Publicistpodden, 40 minuter in i programmet berättar jag om den Digitala generationen.

Dagens Media Graffman