Hållbarhet för generationer

Insiktsbyrån Luna Labs och undersökningsföretaget Norstat presenterar en ny rapport där hållbarhetsbegreppet belyses utifrån olika generationer. Vilka generationsglapp finns när det kommer till  synen på hållbarhet, och vilka gemensamma nämnare kan föra oss samman? Undersökningen spänner över samhällets utmaningar och individens syn på drömmar och livskvalitet – samt matens centrala roll i den hållbara omställningen. Eftersom det här är en attitydstudie, det vill säga vad människor *säger* att de tycker, har jag och psykologen Björn Hedensjö (från podden Dumma människor) bjudits in för att kommentera och fördjupa resultaten i undersökningen. Här en länk till frukosteventet.

Hållbarhet och generationer