Hållbara grupptryck

”Om företag och organisationer skulle fokusera på systemförändringar och gruppdynamik istället för på individer så skulle det ge mer effekt.” Har sagt det förut och säger det igen. Och igen. Här i Västerås tidning!

Men som jag själv brukar poängtera, det räcker inte med att säga, det måste GÖRAS! Så är det inte dags att inkludera en bredare palett av kunnande för att få lite fart på den omställning som måste till, varför inte lite fler antropologer… Som antropologen Gillian Tett uttrycker det: ”Anthropologists are almost like psychiatrists, but instead of putting individuals on the couch, they place groups of people methaphorically under their lens, to see biases, assumptions, and mental maps that people collectively inherit.”

Västerås tidning