Generation Z igen, igen och igen

Jag märker av ett stort intresse för Generation Z plötsligt. Det är som att flertalet företag, mediebolag och kommunikatörer insett att det är Generation Z som nu kliver in på marknaden, jobb- såväl som konsumentmarknaden. Milleniumgenerationen börjar bli gammal.

Jag är ju egentligen inte så mycket för att gruppera människor i generationstermer, något jag skrivit om i ett flertal artiklar på Medievärlden Premium. Baksidan med generationsbeskrivningar är att det är lätt att dra alla över en kam. Generationsbegreppet kan därför bara användas som en bakgrundsbeskrivning av den kontext de växt upp i, inte som generaliserande förklaringar till hur och varför de beter sig på ett speciellt sätt. Idag har unga stora möjligheter att utveckla sina egna intresseområden, sin egen unika identitet, mycket tack vare informationsteknologin; referensramarna är långt vidare än de varit för någon tidigare generation. Utbudsexplosion ger en möjlighet för superfokusering kring det ämne en person själv är intresserad av. Det har aldrig funnits sådana möjligheter att faktiskt särskilja sig från ”sin generation” som det gör idag.

Det digitala är inte bara ett verktyg för de unga, det är en del av deras identitet, en del av deras existens. Deras identitet består till lika delar av deras digitala verklighet som den reella. Det här har en enorm betydelse för den som vill kommunicera med de yngre. Risken att du upplevs klampa på deras identitet är uppenbar.

Jag har blivit intervjuad i några olika tidningar om du vill läsa mer, Dagens Media, Smarter Communication, DM Magasinet, Utblick.

FullSizeRender