Generation Bianca Idébyrån SVT

Här ett klipp från Idébyrån SVT där jag pratar om Generation Bianca!

 

Unga drivs i dag av konsumtion och snabb framgång. Det menar antropologen Katarina Graffman, som myntat begreppet ”generation Bianca”.

– Det finns en idé om att snabbt bli rik, känd och populär, säger hon till SVT:s Idébyrån.

Bildning och kultur, som tidigare varit två statusmarkörer, intresserar inte längre de yngre i generation Z, menar Katarina Graffman. Istället handlar det om att konsumera för att nå status i samhället.

– Trender byts väldigt snabbt, vilket innebär att man inte har tid att bygga status på samma sätt som förr. Då har konsumtionen kommit in istället, säger hon till Idébyrån.

Generation Bianca