Generation Bianca Resumé Podcast

Pratar om generationer i Resumé Insikts podcast:

”Generationsbegreppet är absolut inte någonting som alla är överens om, och allt oftare hör man att det inte längre går att segmentera målgrupper efter just generation. Skillnaderna mellan olika subgrupper i generation z är för stora, helt enkelt. Men någon som ändå talar om generationer är Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi.

– Jag har alltid varit väldigt noggrann med att dels alltid förklara vad en generation egentligen betyder, vad det kan ge för svar, och vad problemet är när man pratar om generationer.

Att förstå sin målgrupp och hur de rättfärdigar sina beteenden är otroligt viktigt för att kunna skapa bra marknadsföring och produkter. Även när man hanterar en grupp som är så splittrad som generation z.

– Var är glappet, och hur förklarar man sina beteenden? Det glappet är väsentligt att förstå, både om man ska göra reklam eller om man ska skapa produkter, säger Katarina Graffman i podden.

LÄNK TILL PODCAST!

Generation Bianca Resumé