Resumé: Djupdyker i samtiden för att förstå framtiden

Resumé skriver om boken På spaning efter den tid som kommer:

Ni säger att man bör sträva efter att spegla ett mönster snarare än en kristallklar digital bild när man ska förstå tidsandan. Hur kan det här ta sig uttryck i boken?
– Kanske låter lätt flummigt men grundtanken är att om man bättre förstår sin samtids kulturella mönster och böljningar har man en större föreberedelse för oväntade händelser. Det är så lätt att fastna i utsnitt av ett fenomen eller skeende, mycket på grund av att majoriteten av insikter kommer från undersökningar som är tagna ur ett större sammanhang, att få ett svar är inte detsamma som att få en förståelse. Vi slår helt enkelt ett kraftfullt slag för styrkan i kulturanalysen!

Läs hela artikeln här!

Resumé