Debattartikel Resumé

Kan Coronakrisen innebära att svenskt näringsliv blir mer dynamiskt och kraftfullt? För organisationer och mindre grupper kan den kulturella effekten av krisen bli kraftfull. Coronakrisen kan utgöra den hävstångspunkt som välter över utvecklingen åt ett visst håll när det mesta plötsligt tycks falla fritt. Att nyttja denna hävstångspunkt och styra mot mer ekologiskt hållbara affärsmodeller utgör en enorm möjlighet för svenska bolag. Världen kommer dock troligen inte, sett ur ett konsumtionskulturellt perspektiv, att förändras substantiellt av den här krisen. Majoriteten kommer att gå tillbaka till – kanske till och med ”ta igen” –  den konsumtionsvardag som är det normala. Det gör att tiden för att påbörja en förändring till en hållbar affärsmodell är nu. Risken är annars stor att allt återgår till ”business as usual” och chansen till ett ekologiskt transformerat näringsliv har gått förlorad. Läs opinionsartikeln jag, Mathias Erikson och Amy C. Edmondson har skrivit.

Resumé opinion