Föreläsningar

Hur människor egentligen beter sig och varför, det är vad jag föreläser om!

Jag har de senaste 25 åren kontinuerligt studerat dagens samhälle och dess olika yttringar. Mina främsta fokusområden är konsumtion och konsumtionskultur, hållbarhet, unga och mediebeteenden, framtidens attraktiva organisationskulturer, att kompetensförsörja inför framtiden samt vad det innebär att "sätta människan i centrum".

Kontakta mig om du är intresserad av att boka en föreläsning eller höra mer om mina teman!

 

Sagt om mina föreläsningar:

Maken till skarp och underhållande föreläsare får man leta länge efter. Katarina Graffmans kunskap kan inspirera till förändring och nya grepp i alla branscher.

Nina Dahlbäck, tf chefredaktör på Vasabladet/Finland

 

Katarinas föreläsning var sylvass och levererades av en föreläsare i högform. Hon förklarar enkelt hur och varför vi människor egentligen är på det sättet vi är och hur vi beter oss och inte vad vi tror oss veta. Grymt uppfriskande och absolut nödvändigt om man ska förstå sig på människan och den värld vi verkar i.

Rickard Mäkitalo, Sales Manager NTM Media

 

Det finns många trendspanare och trendföreläsare, men få som förankrar sina trender i människors faktiska vardagsliv. Alltså det som är på riktigt. De här insikterna är nödvändiga för alla företag som vill vara relevanta framöver. Rappt, skarpt och med glimten i ögat!

David Lillewarg, Strategist & Nordic Business Design Lead EY

 

Kan kunskapsförmedling vara underhållande? Katarina Graffman klarar det galant. Hon levererar välförankrade insikter om hur vi människor fungerar, spräcker fördomar och gör det lustfyllt och inspirerande.

Anette Novak, vd Svenska Filminstitutet

 

Proffsigt framförande, kompetent, karismatisk!

Annika Liljeholm, HR direktör Gränges AB

 

Katarina fräschar upp förlegade insikter och ifrågasätter taget-för-givet-kunnandet om människan. Hennes charm, professionalism och passion kommer jag behöva igen.
Mia Lundström, Identity Leader Global Marketing Communication IKEA

 

Några exempel på föreläsningar:

Att tro eller att veta – lär dig tänka som en antropolog och lämna gamla, trötta hjulspår

Forskningen skiljer på mjuk vetenskap och hård. Människor borde vara mjuka – eller hur – ändå envisas vi med att göra människors ord till siffror, tankar till statistik och handlingar till variabler. Man mäter det som går att mäta och skiter i resten. När utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen, hur gör man då? Det blir plågsamt uppenbart att de så kallade "mjuka" vetenskaperna är absolut nödvändiga för att avslöja vad som annars förblir oklart - att förstå den levda verkligheten i all dess komplexitet.

Jag går igenom idén om den rationella logiken och varför den allt som oftast leder oss fel när vi tror att vi får en förståelse för de fenomen vi vill förstå, belyser ett antal metodologiska frågor samt beskriver varför det är viktigare än någonsin att bryta upp invanda hjulspår.

Människan, konsumtion och hållbarhet - hur går det ihop?
Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan?
Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala rollen som konsumtion spelar för människor kan vi bättre förstå varför människor inte agerar på all den information och fakta som finns idag om klimatförändringar. Speciellt när det kommer till att förändra människors beteenden relaterat till hållbarhet blir vikten av att förstå människors faktiska beteenden, inte nöja sig med att tro på vad människor säger, helt avgörande. Jag förklarar hur företag och organisationer kan hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig samtid.

Generation Bianca
Har du hört talas om Generation Greta? Antagligen har du det. Men har du hört talas om Generation Bianca?

Att begreppet Generation Greta etablerats beror på att väldigt många unga säger att miljö- och klimatfrågor är viktigt. Men det är inte detsamma som att de lever sina vardagliga liv i överensstämmelse med sina värderingar. Snarare är det så att en stor grupp av de unga är hyperkonsumenter, alltså de konsumerar för konsumtionens egen skull.
Det är så lätt men det kan bli så fel att utgå från olika typer av värderingsundersökningar och slå fast en massa ”sanningar” om unga människor. Men det finns många olika grupperingar inom en och samma generation. Vilka är de egentligen? Vad driver dem? Vad är viktigt för dem? Hur beter de sig?

Culture Savvy
Hur kan antropologiska kunskaper och perspektiv göra dig eller ditt företag mer relevant och innovationsbenäget?
Antropologi handlar om att förstå och tolka kultur. Kultur är ett system men samtidigt en pågående process, öppet och ständigt i rörelse. Hur hänger olika fenomen ihop och hur kan vi förstå sambanden? Kultur är nyckeln till djup kunskap om människan, hens tänkande och agerande.
Genom att bli mer Culture Savvy kommer du få verktyg att:
- identifiera utmaningar
- visa sammanhanget i vilken utmaningen finns
- lösa den verkliga utmaningen, inte bara ge första hjälpen…

Vad håller vi på med egentligen? 5 samtidsspaningar mot framtiden
Att förutsäga framtiden är svårt, ja mer eller mindre omöjligt, ändå är organisationer och företag nästan som besatta av detta omöjliga uppdrag. Det vanliga är att man försöker förutse vad som komma skall genom att lära från det som varit, läsa ett antal omvärldsrapporter och formulera en hypotes som man sedan kan testa med hjälp av olika typer av standardundersökningar. Men vad händer när utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen? Hur gör man för att förstå människan i samtiden för att kunna förutspå framtiden?
Jag ger inte bara en glimt av framtiden utan också en djupare förståelse av samtiden och belyser vikten av att förstå människors faktiska beteenden; att inte nöja sig med att tro på vad människor säger – utan studera vad de gör.

Den digitala generation
Under denna föreläsning guidar jag åhörarna i ungdomars digitala värld och ger lyssnarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade "Digitala generationen" är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.

Kontakta mig om du är intresserad av att boka en föreläsning eller höra mer om mina teman! Jag anpassar innehåll efter dina önskemål.